28 Червня, 201828 Червня, 2018

Сімейний табір Family Camp 2018

Сімейний табір Family Camp 2018

$4000

Ціль компанії

2

Пожертвування
Пожертвувати
75% $1000 іти до

Вже четвертий рік поспіль наша церква «Преображення» м. Бережани організовуємо і проводимо сімейний табір для малозабезпечених сімей. Цього року табір буде відбуватися з 27 серпня по 1 вересня.

Ми помітили, що це дуже ефективний метод проповіді Євангелії для усієї сім’ї, адже разом на одній території перебувають як батьки так і діти.

Окрім того, це гарна допомога сім’ям зміцнювати свої відносини один з одним.  Робота з сім’ями  є однією з цілей нашої церкви. Ми бачимо велику потребу в укріпленні сімейних стосунків і намагаємось зі свого боку робити усе можливе, щоб це відбулося.

Сімейний табір сприяє оздоровленню та відпочинку для сімей, які не мають можливості через відсутність коштів, навіть думати про подібне.

В таборі працює дві команди, одна для дорослих, інша для дітей. Програма для дорослих будується навколо семінарів, які як правило, проходять вечором, а вранці відбувається обговорення в сімейних групах. На такий семінарах ми говоримо про те, як відновити стосунки, як виховувати дітей, як управляти своїми фінансами, про інтимні стосунки.

Щоб дорослі мали змогу зосередитися на семінарі, для дітей організовуємо біблійні уроки, ігри, рукоділля.

Ось кілька відгуків про табір, який відбувався минулого року:

«Дякуємо Богу і організаторам табору, що ми багато чого навчилися нового і більше дізналися про Бога. Якби ми не попали сюди, ми б так і не зрозуміли, що можна прожити свій вік краще, не так, як ми прожили».

Подружжя Кравчук

«Нам сподобалась організація табору, особливо задоволені наші діти. Тільки як ми приїхали, наш син казав, що хоче додому, сьогодні, коли ми сказали, що завтра їдемо додому, він уже не хоче, йому тут дуже сподобалося. Нам дуже сподобалось, бо дізналися багато нового, чого раніше не знали».

Подружжя Пирог

Організація сімейних таборів забирає чимало зусиль і фінансів. Частину коштів ми збираємо в людей, частину коштів отримуємо від пожертв небайдужих людей. Цього року нам ще не вистачає 1750$. Є люди, які дуже хочуть побувати в сімейному таборі, але у них не вистачає коштів. Перебування однієї особи в таборі протягом 5 днів складає 78$. В цю суму входить триразове харчування і проживання на орендованій базі.

Просимо вас допомогти людям здійснити мрію, провести час разом зі своєю сім’єю в християнському таборі.

Ваша пожертвування зможе комусь допомогти стати ближчим до Бога.

Berezhany Family camp

For four years in a row, “Transfiguration” Church in Berezhany сity has been organizing and holding a family camp for needy families. This year the camp will take place from August 27 through September 1.

We have noticed that this is a very effective method of preaching the gospel to the whole family, since there are both parents and children together in one place.

In addition, it is a good help for families to strengthen their relationships with each other. Working with families is one of the goals of our church. We see a great need for improving family relationships and we are trying our best to make this happen.

Family camp helps families to have recreation and rest they need but have no opportunity to have because of the lack of funds; they can’t even start to think about family vacaton.

There are two teams working at the camp, one for adults, and another for children. An adult program is built around seminars, which are usually held in the evening. And in the morning, discussions are led in family groups. At these seminars, we talk about how to restore relationships, how to raise children, how to manage finances, about intimate relationships.

For adults to be able to focus on the seminar, we take care of children by organizing Bible lessons, games, and crafts.

Here are some feedbacks about the last year camp:

“We thank God and those who organized camp – we have received a lot of new information and learned more about God. If we did not come here, we would not have realized that it is possible to live our life better, not the way we used to live.”

The Kravchuk family

“We liked the organization of the camp, our children were especially happy. As we arrived, our son said that he wanted home, today, when we said that tomorrow we go home, he did not want to leave, and he really liked it here. We enjoyed the camp because we’ve learned a lot!”

The Pyrig family

Organization of family camps takes a lot of effort and finances. We collect part of the money from people; we receive some as donations. This year we still lack $ 1,750. There are people who really want to go to a family camp, but they do not have enough money. The cost of one person staying in a camp for 5 days is $ 78. This amount includes three meals a day and accommodation on a leased base.

We ask you to help people to put their dream into life – spend time with their family in a Christian camp.

Your donation can help someone to become closer to God.

 

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.